Tønsberg Båtforening

Informasjon

E-post Skriv ut PDF

MØTER OG SAMLINGER I SESONGEN:

Dugnad / Våropprydning

Onsdag 6. juni 2018 kl. 18.00 i Ollebukta.
Ta med spade, kost, rive og evnt. regntøy
Det serveres kaffe og vafler etter dugnaden

Medlemsmøte / Høstmøte

Onsdag 10. oktober 2018 kl. 19.00 i Ollebukta

Årsfest

På Sjøstua, Husvik lørdag 10. November kl. 1900

Årsmøte Onsdag 13. februar 2019 kl. 19.00 i Ollebukta
Dette møtet varsles med annonse i Tønsbergs BladHYGGE-KVELD i OLLEBUA:
I vinterhalvåret har vi åpent for medlemmer hver tirsdag fra ca kl.17.00 i Ollebua.
Alle er velkommen til en hyggelig båtprat.

OPPLAGSPLASSER
Alle båter på opplagsplassene må fjernes innen 1. juni.
OBS!
Alt uavhentet opplagsmateriell blir fjernet på dugnaden.

VASKEPLASSER
Ved krana er det flytebrygger avsatt til ombord og ilandstigning, plassene er merket TBF-1 og TBF-2.
Her finnes det også vaskeplasser. Respektér maks liggetid her, 1 time.

VANNKRANER OG STRØMBOKSER PÅ ALLE PIRER:
Det er satt opp flere nye vannkraner på alle pirene, vannet settes på straks frosten går.
Ingen slanger eller ledninger må trekkes over veien eller hindre ferdsel på pirene.

NYTT REGLEMENT finner du på reglementsiden. Les dette nøye.

SALG AV FORTØYNINGSSTOLPER
TBF har kjøpt inn galvaniserte fortøyningsstolper som kan kjøpes for kr. 500 pr. stk., ferdig montert.
Meld fra skriftelig til kontoret.
Ingen andre typer stolper skal settes opp på bryggene.

VAKTHOLD
Vakt-frammøtet i fjor var 96%. Det er vaktplikt i båthavna fra april til oktober.
NB! Kan du ikke møte må du selv sørge for stedfortreder.
De som ikke møter til vakt blir belastet med kr. 2000.

STYREMØTER I SESONGEN:
Ukedag
Dato
År
Klokkeslett
Sted

Tirsdag
10. april
2018
19.00
Ollebukta
Tirsdag
 8. mai
2018
19.00
Ollebukta
Tirsdag
19. juni
2018
19.00
Ollebukta
Tirsdag
14. august
2018
19.00
Ollebukta
Tirsdag
11. september
2018
19.00
Ollebukta
Tirsdag
 9. oktober
2018
19.00
Ollebukta
Tirsdag
13. november
2018
19.00
Ollebukta
Tirsdag
 8. januar
2019
19.00
Ollebukta
Tirsdag
 5. februar
2019
19.00
Ollebukta
Tirsdag12. mars
2019
19.00
Ollebukta

Nytt om parkering i OLLEBUKTA

Ny parkeringsordning skal sørge for at det alltid er biloppstillingsplass til de som bruker båt. TBF utsteder parkeringsbevis. Ved forevisning av vognkort på TBF's kontor kan alle som har båtplass få gratis parkeringsplass. Parkeringsselskapet AS sjekker området og bøtelegger alle som ikke har synlig, godkjent bevis i bilen.
Har du med deg gjester på båttur kan Marinaen utstede midlertidig parkeringsbevis for et døgn / en helg ved forevisning av eget parkingsbevis.

BRUK AV STRØM I HAVNA, Innskjerpet Instruks:
DU HAR SELV ANSVARET FOR AT ALT EL-UTSTYR OG INSTALLASJONER I FORBINDELSE MED DIN BÅT ER I ORDEN.

Bruk utstyr som er godkjent for maritimt miljø ! Tenk på fare for brann og støt.
Forviss deg om at kabel og kontakter er uten skader. Kabel skal være gummikabel beregnet på utebruk av type: ” HO7RN-F ” eller bedre. Denne skal ikke skjøtes, pga av faren for overslag. Ulovlige kabler fjernes uten forvarsel.

På Land:
Pga brannfaren skal båter på land kun være tilkoblet strøm når båteier er til stede.
Hold sykkelstien og veien fri for kabler og slanger.
Det finnes også strømbokser og vannkraner langs Nedre Langgate.

På vannet:
Ved tilkobling:
Koble først kabelen til i båten – deretter til landkontakten.

Ved frakobling:
Koble fra landkontakten – deretter i båten.

Ikke bruk landstrøm unødvendig. All bruk av landstrøm øker muligheten for korrosjonsskader på din og omkring-liggende båter. Saltvann er en god elektrisk leder. Motor, skroggjennomføringer, propell og drev kan ”spises” raskt opp.


Sist oppdatert ( torsdag 27. september 2018 18:43 )  
Du er her: