Tønsberg Båtforening

KID nr på Fakturaene

E-post Skriv ut PDF


TBF har begynt med KID nr på Fakturaene


Faktuarene som sendes fra Tønsberg Båtforening kommer nå med KID nr. på fakturaene, antall siffer
i KID nr. er 15.
Siste tegn i KD nr. kan være – (minus tegn), dette fordi kobtroll siffer beregnes utfra
Mod11 algoritmen. Alle 15 siffer, eventuelt 14 siffer og minus tegn må være med når betaling registreres i banken.

 
Du er her: